Aan het laden... Even geduld...

Vertaling

Onze Nieuwsbrief


Privacy policy

Kindermaten.com respecteert de privacy van al haar bezoekers en onderstreept dat de verkregen persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld zal worden. Uw persoonlijke gegevens worden aan het Kindermaten.com klantenbestand toegevoegd en uitsluitend gebruikt voor het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende klantenrelatie die ontstaat. Hieronder verstaan we: het uitvoeren van marketingactiviteiten (indien uitdrukkelijke toelating van de klant), het voldoen aan wettelijke verplichtingen, fraudebestrijding, het invorderen van verschuldigde bedragen.

Kindermaten.com verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestelling.

Ons team en de ingeschakelde derde zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

SSL certificaat

De website van Kindermaten.com is beveiligd met een SSL certificaat. Wanneer u zich aanmeldt of afrekent, verandert de URL van http:// naar https://. Dit wil zeggen dat al uw persoonlijke gegevens beveiligd worden verwerkt en verzonden naar onze server.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine deeltjes informatie die onze server naar uw internetbrowser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek aan kindermaten.com door uw browser wordt teruggestuurd. Zo wordt u automatisch herkend en hoeft u zich niet telkens opnieuw aan te melden. Cookies verhogen uw gebruiksgemak en helpen ons de inhoud van onze website beter af te stemmen aan de noden van onze bezoekers.

U kunt het gebruik van cookies beperken door de internetopties van uw browser aan te passen of deze te verwijderen.

Wij raden aan de cookies van kindermaten.com toe te staan om optimaal gebruik te kunnen maken van de werking en functionaliteit van onze website.

Alle verdere wijzigingen aan de privacy policy van onze website zullen op deze pagina bekend gemaakt worden. Indien u nog verdere vragen heeft over onze privacy policy of wijzigingen wilt aanbrengen aan uw persoonlijke gegevens, contacteer ons op info@kindermaten.com

 

Het Kindermaten.com Team staat ter uwer beschikking.